คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

นายวัน เมฆอัคคี 081-941-5653