หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 911
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ทางหลวงท้องถิ่น พบ .ถ.11-022 (ถนนโรงน้ำปลา) หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 มิถุนายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๖๑๓๑ เพชรบุรี ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2567
จ้างย้ายอุปกรณ์และสายสัญญาณกล้องวงจรปิด และซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2567
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567