หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 536
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อนิสสัน นาวาล่า หมายเลขทะเบียน บพ ๕๗๕๖ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมเสาป้ายชื่อถนนพร้อมติดตั้ง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2566
ซื้ออุปกรณ์ในการจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2566
ซื้ออุปกรณ์ในการจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2566
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้อมยามบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม10 มีนาคม 2566