หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 692
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างปั๊มโชคปกรณ์ออยล์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยเทศบาล 13 (บ้านนายสมคิด) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคันหิน กันดินคลองวิก บริเวณข้างบ้านพี่พินิจ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
จ้างโครงการขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบแต่งคลองวัด หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2566