หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-3 of 3 results.
ผลการดำเนินการในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การมีส่วนร่วมของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม