หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยคีย์ลัด (Computer) ใช้ทำงานได้รวดเร็ว ทันใจ ที่ควรรู้

                 Ctrl+A  =  เลือกทุกอย่าง                            Ctrl+B  =  ตัวหนา                               Ctrl+C  =  คัดลอก

                 Ctrl+D  =  เติม                                            Ctrl+F  =  ค้นหา                                  Ctrl+G =  อ้วน

                 Ctrl+H  =  แทนที่                                        Ctrl+L =  ตัวเอียง                                Ctrl+K  = แทรกลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์

                 Ctrl+N  =  ตู้เก็บเอกสารใหม่                       Ctrl+O  =  เปิด                                    Ctrl+P  =  พิมพ์

                 Ctrl+R  =  ไม่มีอะไรด้านขวา                       Ctrl+S  =  บันทึก                                Ctrl+U  =  ขีดเส้นใต้

                 Ctrl+V  =  Collar                                         Ctrl+W  =  ปิด                                    Ctrl+X  =  ตัด

                 Ctrl+Y  =  ทำซ้ำ                                          Ctrl+Z  =  ยกเลิก                               

 

                F1 =  ผู้ช่วย

                F2 =  Edition

                F3 =  วางชื่อ 

                F4 =  ทำซ้ำการกระทำล่าสุด   เมื่อเข้าสู่สูตรให้สลับระหว่างการอ้างอิงแบบสมบูรณ์/การอ้างอิงแบบสัมพันธ์

                F5 =  ข้ามไป

                F6 =  บานหน้าต่างถัดไป

                F7 =  ตรวจสอบการสะกด

                F8 =  การขยายตัวของแฟชั่น

                F9 =  คำนวณการยึดประสานใหม่ทั้งหมด

                F10 =  เปิดใช้งาน Menubar

                F11 =  กราฟิกใหม่

                F12 =  บันทึกได้

                Ctrl+ :  =  แทรกเวลาปัจจุบัน

                Ctrl+ ;  =  ใส่วันที่ปัจจุบัน

                Ctrl+ "  =  คัดลอกค่าของเซลล์ด้านบน

                Ctrl+ -  =  Copy สูตรจากเซลล์ด้านบน

                 Shift + F1  = มันคืออะไร

                 Shift + F2  = แก้ไขความคิดเห็นของเซลล์

                 Shift + F3  = Coller la function และสูตร

                 Shift + F4  = Rechercher  Suivant

                 Shift + F5  = ค้นหา

                 Shift + F6  = แผงก่อนหน้า

                 Shift + F8  =  เพิ่มไปยังส่วนที่เลือก

                 Shift + F9  = คำนวณแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

                 Shift + F10  = แสดงเมนูตามบริบท

                 Shift + F11  = แผ่นการคำนวณใหม่

                 Shift + F12  = บันทึก

                 Ctrl + F3  = กำหนดชื่อ

                 Ctrl + F4  = ปิด

                 Ctrl + F5  = XL ขนาดของหน้าต่างการคืนค่า

                 Ctrl + F6  = หน้าต่างของแฟ้มประสานต่อไปนี้

 

 

                

 

 

 

                 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!