หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.และเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่หน้าร้่นศรืโอสถ-สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม

20 ธันวาคม 2562
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง