หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลมก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน(แบบ สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง

25 มีนาคม 2562
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ