หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยเทศบาล 15

3 กันยายน 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ