หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 1 หลัง

21 กันยายน 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ