หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยเทศบาล 5(ย่านซื่อ)

14 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ