คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

นายวัน เมฆอัคคี
โทร.081-941-5653