หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

8 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

#ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลมเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
✅ในการปฏิบัติหน้าที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พนักงานจะต้องแสดงบัตรประจำตัวเพื่อแสดงตนต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง และจะทำการสำรวจในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดที่จำเป็นต่อการประเมินภาษี
✅โดยจะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ หมู่ 1-8 และ10 ตำบลบ้านแหลม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 น. -16.30 น. ในวัน และเวลาราชการ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง