หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566

1 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  โดยแสดงประเภท  จำนวน ขนาด  ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่น ที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี  ท่านสามารถตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ  เทศบาลตำบลบ้านแหลม และทาง www.banlaemcity.go.th  หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง  ติดต่อสอบถาม (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ โทร. 0-3277-2096 ต่อ 25)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง