หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย
การใช้ไปยาลน้อย

    การใช้ไปยาลน้อย "ฯ" 

    1. ใช้ละคำที่รู้จักกันดีแล้ว  โดยละส่วนท้ายไว้ เหลือแต่ส่วนหน้าของคำพอเป็นที่เข้าใจ  เช่น กรุงเทพมหานคร เขียนเป็น กรุงเทพ ฯ, โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  เขียนเป็น  โปรดเกล้า ฯ

    2. ใช้ละคำส่วนท้ายของวิสามานยนาม ซึ่งได้กล่าวมาก่อนแล้ว  วิสามานยนาม เป็นคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ  ตั้งขึ้นสำหรับ  เรียก คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่  เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  เขียนเป็น  วัดพระเชตุพน ฯ

    กรณีที่มักใช้ไปยาลน้อยผิดกันมาก  ควรใช้คำย่อหรือคำแทน  เช่น นายวินัย ฯ  มหาวิทยาลัย ฯ กระทรวง ฯ โครงการ ฯ

    การใช้คำย่อหรือคำแทน   กรณีที่มีการเขียนกล่าวถึงบุคคล สถานที่  เรื่องนั้น ๆ หลายครั้ง

     1) ใช้สรรพนาม  เช่น  เขา  กระผม

     2) ใช้คำนาม      เช่น  มหาวิทยาลัย  นายวินัย

     3) ใช้คำย่อ        เช่น  ครม. พ.ร.บ. ฯลฯ

     4) ใช้คำตัด        เช่น  ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ

     5) ใช้คำบ่งชี้     เช่น  หน่วยงานดังกล่าว  บุคคลข้างต้น

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง