หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 1-5 of 6 results.
การกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปี
รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านแหลม
ประจำเดือน ต.ค.2561.pdf
ประจำเดือน พ.ย.2561.pdf
ประจำเดือน ธ.ค.2561.pdf
ประจำเดือน ม.ค.2562.pdf
ประจำเดือน ก.พ.2562.pdf
ประจำเดือน มี.ค.2562.pdf
ประจำเดือน เม.ย.2562.pdf
ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ตค 2561-มีค.2562).pdf
ประจำเดือน พ.ค. 2562.pdf
ประจำเดือน มิ.ย. 2562.pdf
ประจำเดือน ก.ค. 2562.pdf
ประจำเดือน ส.ค. 2562.pdf
ประจำเดือน ก.ย.2562.pdf
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน.pdf
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน.pdf
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน.pdf
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน.pdf
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน.pdf