หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566
สรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือน ต.ค. 65.pdf
สรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือน พ.ย. 65.pdf
สรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือน ธ.ค. 65.pdf
สรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือน ม.ค. 66.pdf
สรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือน ก.พ. 66.pdf
สรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือน มี.ค. 66.pdf
สรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือนเม.ย. 66.pdf
สรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือน พ.ค. 66.pdf
สรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือน มิ.ย. 66.pdf
สรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือน ก.ค. 66.pdf
สรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือน ส.ค. 66.pdf
สรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือน ก.ย. 66.pdf
ประกาศสรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.pdf
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf