หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย
แชทกับ เทศบาลตำบลบ้านเเหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
วันที่ประกาศหัวข้อ
11 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ทางหลวงท้องถิ่น พบ .ถ.11-022 (ถนนโรงน้ำปลา) หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มิถุนายน 2567จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๖๑๓๑ เพชรบุรี ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....
สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ก่อนสิ้นเดือนไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)


 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
4
เมื่อวาน
6
เดือนนี้
207
เดือนก่อน
663
ปีนี้
2,494
ปีก่อน
61,089