หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


วันที่ประกาศหัวข้อ
11 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เมษายน 2567จ้างเหมาจัดดอกไม้สด โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2567จ้างเหมาจัดตกแต่งเวทีและจัดสถานที่พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2567ซื้ออาหารโครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ (การกองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2567ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย
แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18


 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
2
เมื่อวาน
19
เดือนนี้
175
เดือนก่อน
374
ปีนี้
1,398
ปีก่อน
61,089