หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย
สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!