หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม ขนาด 81-100 คน จำนวน 1 หลัง

3 กันยายน 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ