หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซลล์) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

19 เมษายน 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ