หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยกำหนดเวลาการเสนอราคาขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

3 ธันวาคม 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ