หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลฯ

20 มกราคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ