หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. 11-001 หมู่ 7 ต.บ้านแหลม

7 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ