หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ หลังที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

31 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ