หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ 1

9 กันยายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ