หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ

28 กันยายน 2565
 ประเภท : รายงาน