หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศกำหนดวันเวลาการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

7 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ