หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

24 มกราคม 2567
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ