หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่หมู่ 8

23 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

#ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแหลม ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในวันที่ 22 กันยายน 2565 บริเวณพื้นที่หมู่ 8 ชุมชนประมงเจริญพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของโรค จึงได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าขึ้น..</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!