หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม

23 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายประยุทธ สุขารมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ นายทองเปลว มงกุฎทอง บ้านเลขที่ 74 หมู่ 7 ตำบลบ้านแหลม ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยได้รับการสนับสนุนชุดอุปโภคบริโภคจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!