หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแหลม

30 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม นางสาวพรพิมล ศีลสัตยาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแหลม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!