หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ร่วมให้การต้อนรับ รับโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

3 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา10.30 น. นำโดยนายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม นายนิติธร ดารากรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ รับโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่นายถาวร ขุนทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวอุทัย เพชรพลาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!