หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 "การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา " (All For Education)แข่งขันคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

1 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบ้านแหลม และ โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม โดยนายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี นางธิตินันท์ เลิศจันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กชายญาณพัฒน์ แสงมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ผลคะแนน ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 13 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 "การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา " (All For Education) ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!