หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม ครั้งที่ 2 /2566

10 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม ครั้งที่ 2 /2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแหลมชั้น 2

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!