หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

27 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของโรค จึงได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม และให้ท่านนำสุนัข และแมว มารับการฉีดวัคซีนฯ ในวัน เวลา และสถานที่ (ตามเอกสารด้านล่างค่ะ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!