หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย "สู่ฝัน บัณฑิตน้อย"

17 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม เป็นประธานเปิดงาน "สู่ฝัน บัณฑิตน้อย" พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย (นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลัษณาราม(สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครู และผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จขั้นแรกของนักเรียน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!