หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6

27 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

#ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแหลม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 6
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!