หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มีนาคม 2566

27 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มีนาคม 2566
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านแหลม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล เพื่อให้ภารกิจต่างๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนงาน และสนองต่อความต้องการของประชาชน ชุมชน ตลอดจน นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!