หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยซ่อมแซมบ้านให้แก่ นายวุฒิชัย มะลิวัลย์ บ้านเลขที่ 93/2 หมู่ที่ 5

26 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านแหลม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินโครงการบ้านพอเพียง (หลังที่ 3) ประจำปี 2566 โดยได้ทำการซ่อมแซมบ้านให้แก่ นายวุฒิชัย มะลิวัลย์ บ้านเลขที่ 93/2 หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!