หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม (4-9-66)

4 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านแหลม นำโดยนายประยุทธ สุขารมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม นายจรัส ประสงค์เงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมจำนวน 9 ราย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!