หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


โครงการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยประยุทธ สุขารมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก และเด็กปฐมวัย รู้้จักป้องกันวามเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของเด็กปฐมวัยให้รู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน โดยได้รับความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบ้านแหลมเป็นวิทยากรให้ความรู้และซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ อาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!