หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


โครงการสร้างธรรมะ ร่วมกันทำความดี เฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (14-9-66)

14 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ซึ่งตรงกับวันพระใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแหลม นำโดยนายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม ร่วมโครงการสร้างธรรมะ ร่วมกันทำความดี เฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแหลมชั้น 3

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!