หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


โครงการตลาดนัดคุณหนู

13 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวพรพิมล ศิลสัตยาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการตลาดนัดคุณหนู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว และเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยได้มีกิจกรรมซื้อขายสินค้าที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วางจำหน่าย โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการซื้อขายในครั้งนี้ ณ อาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!