หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ติดต่อตายไข้เลือดออก

18 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยยุงลายไปกัดผู้ป่วยไข้เลือดออก แล้วไปกัดคนอื่นอีกต่อหนึ่ง โรคไข้เลือดออกเป็นแล้วกลับมาเป็นซ้ำได้อีก และการกลับมาเป็นไข้เลือดออกซ้ำ ความรุนแรงจะยิ่งมากขึ้น โอกาสเสียชีวิตก็มีสูงมากขึ้นเช่นกัน กำจัดด่วน!!! ไม่ต้องรอให้กลายเป็นยุง เพื่อป้องกันไข้เลือดออก เท ก่อนเกิด อย่าปล่อยให้ลูกน้ำกลายเป็นยุง หมั่นสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 7 วันอันตราย ไข้เลือดออก เมื่อยุงลายวางไข่ในแหล่งน้ำขัง จะใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ในการฝักตัวเป็นลูกน้ำ เป็นตัวโม่ง และโตเป็นยุงลายตัวเต็มวัย ดังนั้น หากเราไม่ตัดวงจรชีวิตของยุงลาย ด้วยการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ จะทำให้โรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!