หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มาแนะนำวิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก

15 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มาแนะนำวิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System-CPIS) พร้อมกับมอบรหัสการเข้าใช้งานระบบ เพื่อเป็นการระดมทุกภาคส่วนร่วมดูแลปกป้องคุ้มครองเด็กโดยอาศัยการทำงานแบบสหวิชาชีพ โดยมีนายพิศิษฐ์ศักดิ์ เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม และนายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแหลมชั้น 2

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!