หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ประกาศรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์เพื่อเป็นกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแหลม

1 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม เรื่องรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์เพื่อเป็นกรรมการชุมชนเทศบาลฯ จำนวน 9 ชุมชน