หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ลงพื้นที่ตรวจสอบและนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

7 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านแหลม นำโดยนายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม มอบหมายให้นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!