หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2567

5 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้เล็งเห็นความสำคัญ และอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของโลก จึงได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารที่แนบค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง