หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)

23 เมษายน 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

หัวหน้าหน่วยงานคลัง  เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายๆตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมตามระเบียบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง