หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 กรกฎาคม 2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 )
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มิถุนายน 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤษภาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 พฤษภาคม 2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ( มกราคม 2560 - มีนาคม 2560 )
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 มีนาคม 2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559 )
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 มีนาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560