หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 มกราคม 2564 รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 11 มกราคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 พฤศจิกายน 2563 เผยเเพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ตุลาคม 2563 รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กันยายน 2563 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 สิงหาคม 2563 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 9 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กรกฎาคม 2563 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มิถุนายน 2563 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤษภาคม 2563 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำ เดือนเมษายน 2563